Блог

Пари назаем онлайн

Пари назаем онлайн

Търсите ли да вземете пари назаем онлайн? Днес в мрежата се предлагат всякакви услуги, включително и бързи заеми. Може ли всеки да получи такъв заем? В България законодателството е определило минималната възраст за кандидатстване за подобен вид заем да е 18 години. Но за да намалят риска от загуби, някои кредитори определят по-висока долна възрастова граница, която започва от 21 години.

Друго условие, за да бъдете одобрени да получите пари от кредитна институция е да имате чиста кредитна история. Ако не сте платили предишните си задължения към банки или частни кредитори, или сте ги изплащали с големи закъснения, може да попаднете в графата „некоректни платци”. Право на достъп до такава информация имат всички банкови и небанкови институции, които развиват кредитна дейност. Списъкът се намира в Централния Кредитен Регистър на БНБ и води отчетност до 5 години назад за всички кредитни плащания.

Парите назаем онлайн обикновено не са в големи размери и лихвените проценти по тях надвишават тези, предоставяни по заемите на банките. Те се дават за по-кратък срок и изплащането на лихвите и главницата при някои от тях съвпада с датата на заплатата. Най-дългият срок при повечето от тези фирми е в рамките на една година, а размерът на заема често не е по-висок от 1000 – 1500 лв. Рядко се срещат по-високи суми за бързи кредити, но тази практика може да се промени с годините. Документацията по договора е сведена до минимум, а процесът по одобрение и предаване на сумата може да стане за часове. За да получите пари назаем онлайн, трябва да имате банкова сметка, интернет и работа (доходи), за да можете да върнете сумата с лихвата.

Самоосигуряващите се физически лица могат да получат също одобрение за пари назаем онлайн, ако са изплатили задълженията си към банките за последната година. Фирмите, които осъществяват този вид дейност, дори могат да ви одобрят и без да легитимирате трудовите си взаимоотношения с работодател. Те имат право на достъп до квалифицирана информация, откъдето бързо да направят справка за вашите трудови и осигурителни отношения.

Много от фирмите предлагат опцията първи кредит без лихва, за да привлекат вниманието на потребителите. И това ако не е атрактивно предложение!

Show Buttons
Hide Buttons