Условия за ползване на уеб страницата

Терминология

Посетител – всяко физическо или юридическо лице, което пребивава в официалната страница на компания OOД Media, barzikredit.bg.
Интернет страница – собственост на OOД Media начална страница в интернет, заедно с всички свои домейни, категории, както и графични елементи и дизайн.
Връзка – графично изображение, рекламен банер, текст на съдържанието на сайта или изпратен на електронна поща, която позволява на посетителя да отиде в друг документ, ресурс или интернет страница; показалец (линия) с пълния URL адрес до желания файл.
Вирус – техническо решение от всякакъв вид, което може да причини пряка или косвена загуба на на постители на интернет страница. Например да събира информация за посетителите на уеб сайта, да продава някакъв продукт агресивно и т.н.

1. Дизайнът и структурата на тази интернет страница, както и други нейни елементи (банери, изображения), които са защитени от българското законодателство в областта на гражданското право, не могат да бъдат възпроизвеждани (копирани), както и да се използват за създаване на нови обекти на данни или други незаконни дейности, изцяло или частично.

2. Съдържанието на сайта е предназначено само за информационни цели. Информацията, съдържаща се в тази интернет страница, не е и не бива да се тълкува като оферта за продажба или отпускане, покупка или получаване на стоките/услугите на фирмата OOД Media.

3. OOД Media е предприела необходимите стъпки, за да гарантира, че информацията, съдържаща се в интернет страницата, е пълна и вярна, но не гарантира и не поема отговорност за всякъв вид грешка, нито за правописни или други пропуски в текста. Също така OOД Media не носи отговорност за съдържанието на сайта и годността на информацията, съдържаща се в него.

4. Цялата информация и мнения, които OOД Media предоставя на интернет страницата си, се основава на информация от източници, считани за надеждни, но които не се проверяват поотделно.

5. На интернет страницата media.bg е публикувана информация за фирми, предлагащи услуги, но това е само информативна стойност, освен ако не е указано друго. Тази информация не винаги отразява условията, които ще бъдат използвани за нови сделки, или които ще бъдат използвани в настоящата ситуация. ВИНАГИ трябва да проверявате информацията, преди да сключвате сделка.

6. Сайтът предлага достъп до други интернет страници на фирма OOД Media. Сайтът може да предлага достъп до интернет страниците на трети лица или да предлага/ информира за предлаганите от трети страни продукти, услуги или информация. Фирма OOД Media не проверява и не носи отговорност за трети лица, които не са част от компанията, нито носи отговорност за съдържанието, предлагано на техните интернет страници, в това число предлаганите продукти и услуги.

7. Въпреки че фирма OOД Media вярва, че на интернет страницата няма зловреден софтуер и други грешки, тяхната поява може да повлияе на вашата ИТ система. Вие се свързвате и използвате интернет страницата на своя собствена отговорност. Фирма OOД Media не поема никаква отговорност за загуби или щети, причинени от използването на тази интернет страница.

8. Фирма OOД Media не носи отговорност за достъпността на интернет страниците.

9. Нито OOД Media, нито нейните служители или сътрудници не поемат отговорност за каквито и да било щети – преки или косвени, които са възникнали при използването на тази интернет страница, включително щетите, нанесени на системата на вашия компютър, която осигурява достъп до интернет страницата и нейното ползване.

10. Лични данни, които са били или ще бъдат вписани във формуляра за контакт, не се разкриват на трети лица. Фирма OOД Media, както и всички нейни подразделения, държат авторското право, търговските марки и правата върху интелектуалната собственост, както и правата върху стоките и услугите, описани на сайта, както и свързаното с тях, освен ако не е указано, че тези права принадлежат на трети страни.

11. Фирма OOД Media е автор на всички използвани материали, публикувани на интернет страницата.

12. Като посетител на тази интернет страница, вие имате право да изучавате и разпечатване гореспоменатия материал само за лично ползване.

13. Фирма OOД Media има право по всяко време да променя или да въвежда нови правила за използването на тази интернет страница. Измененията влизат в сила веднага след като бъдат публикувани на съответната интернет страница.

Show Buttons
Hide Buttons